Olete hädas kvalifitseeritud tööjõu leidmisega ja järelkasvu kindlustamisega?

Uus profiõppe pilootmudel pakub lahendust, mis kasvatab kutseoskustega noori töötajaid, kes vastavad just Teie ettevõtte vajadustele.

Profiõpe viib kokku kutsekooli, metalliettevõtte ja erialast tööd otsiva noore, kes on juba omandanud keskhariduse. Kolmepoolse kokkuleppe alusel toimub kutseõpe paralleelselt töösuhte alustamisega ettevõttes.

See tagab kiirema, kvaliteetsema ja täpselt ettevõtte vajadustele vastava uue meistri kujunemise - see ongi profiõpe.

Koostöös metallierialasid õpetavate kutsekoolidega piloteerime töökohapõhist profiõpet kolmel erialal.

CNC operaator

CNC operaatori profiõpe sisaldab metallilõikepinkide programmeerimist ja ka täpsust nõudvaid käelisi oskusi. Õppe käigus on võimalik spetsialiseeruda CNC treipingi või CNC freespingi operaatoriks. Õppe aluseks on CNC metallilõikepingi operaatori õppekava.

Koostelukksepp

Koostelukksepa tööülesanded on toorikute ettevalmistamine, detailide mõõtmine, märkimine, töötlemine, puhastamine ning koostude koostamine ja reguleerimine. See eeldab jooniste lugemise oskust, masinaehitus-tehnoloogia ja kasutatavate materjalide tundmist.

Keevitaja

Keevitaja valmistab detaile ja kooste, kasutades erinevaid keevitusseadmeid, lähtudes tööjoonisest, töötlemis-tehnoloogiatest, töö-protsessidest, töövahenditest ja töödeldavatest materjalidest..

Kui hästi profiõpe Teie ettevõttele sobida võiks?

Palun andke meile oma huvist teada ning jagage lisainfot oma ettevõtte tausta ja vajaduste kohta, et saaksime hinnata uue loodava profiõppe mudeli sobivust Teie ettevõtte jaoks uute professionaalsete töötajate koolitamiseks.

Aitäh lisainfot jagamast – antud küsimustikule vastamine ei kohusta Teid ega Teie ettevõtet veel millekski. Küll aga saavad kiiremad ja suurema motivatsiooniga ettevõtted teiste ees olulise eelise – just nende hulgast valitakse välja esimesed profiõppe pilootprogrammis osalejad. Huvilistega võtame täiendava info ja tingimuste läbirääkimisteks eraldi ühendust.